พลังชี่ คืออะไร?

หากเคยปรึกษาซินแสเกี่ยวกับทำเลที่ตั้ง คงจะเคยได้ยินคำว่า ชี่ มาบ้างไม่มากก็น้อย หลายคนคงจะขมวดคิ้วด้วยความสงสัยว่า ชี่ คืออะไร เกี่ยวอะไรกับทำเลดีร้ายด้วยเล่า

ถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของคำว่า “ชี่” ให้เห็นเป็นรูปธรรมธรรม โดยอ้างตำราฮวงจุ้ยนั้นคงไม่สามารถทำได้ นั่นเพราะยังไม่มีตำราเล่มใดอธิบายความหมายของซี่ไว้ชัดเจนถึงเพียงนั้น แต่ถ้าหากศึกษาสังเกตุและวิเคราะห์หลักเกณฑ์ต่างๆ ดูแล้วก็จะพบว่า

ชี่ ก็คือ สภาพแวดล้อมโดยรวมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้อยู่อาศัย และผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ยกตัวอย่างเช่น การห้ามมีประตูหน้าบ้านและหลังบ้านตรงกัน เพราะกระแสชี่จะรุนแรงเกินไป เป็นชี่พิฆาต ทำให้ผู้อยู่อาศัยต้องเจ็บป่วยอยู่เนืองๆ หากกลับมาขบคิดว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ก็จะพบว่า บานประตูหน้าบ้านซึ่งตรงกันกับหลังบ้านนั้นจะบังคับให้กระแสลมที่พัดเข้า บ้านนั้นไม่กระจายตัวทั่วทั้งบ้าน แต่กลับพุ่งออกไปทางหลังบ้านอย่างรวดเร็ว เมื่อกระแสลมไม่มีโอกาสไหลเวียนได้อย่างทั่วถึงก็จะทำให้บ้านเกิดความอับ ชื้น ไม่มีการถ่ายเทบรรยากาศ ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าบ้านที่มีอากาศถ่ายเทอย่างพอ เหมาะและสม่ำเสมอ ซึ่งในที่นี้กระแสซี่พิฆาตหมายถึงกระแสลมนั่นเอง

จากตัวอย่างในข้างต้น พอจะทำให้สามารถให้เห็นภาพรวมของชี่ได้ดีขึ้นบ้าง แต่อย่าเหมารวมเอาว่าชี่ก็คือกระแสลมเท่านั้น เพราะแท้ที่จริงแล้ว ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแสง เสียง คลื่นความร้อน ความเย็น คลื่นแม่เหล็ก แรงโน้มถ่วงของโลก หรืออะไรก็ตามหากสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ ทั้งในแง่ดีและร้ายก็ตามล้วนแต่เป็นกระแสชี่ทั้งสิ้น ดังที่ซินแสมักกล่าว่า กระแสชี่ที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวสามารถส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยได้นั่นเอง